Hoşgeldiniz, sempozyumun başlamasına 0 gün var. TR | EN
3D Print Turkey
03 - 04 Nisan 2017
WTC Club Ege Konferans Salonu - İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZİ
3D-PTS2016

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 3D PRINTING TECHNOLOGIES (3D-PTS2016)

3B BASKI TEKNOLOJİLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (3B-BTS2016)

SCIENTIFIC PROGRAM Archive / BİLİMSEL PROGRAM bildirileri

5-7 May 2016

1

A Bioprinting Application By Using A Rep-Rap 3D Printer
Rep-Rap 3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Biyo Yazıcı Uygulaması

B. Yıldırım, B. K. Pank, E. Keçeci, O. Totuk, E. Yıldırım

2

Productıon Of A Human Braın Vıa Fused Deposıtıon Modelıng Usıng Magnetıc Resonance Imagıng (Mrı) Scan Data

Y. Gür, E.Okucu

3

3D Ceramıc Prınt Desıgn And Prototype
3B Seramik Yazıcısı Tasarımı Ve Prototipi

A. Çalışkan, H. Evlen, K. Çetinkaya

4

The Productıon Of Objects Wıth Three Dımensıonal Prıntıng Technıque
Üç Boyutlu Baskı Tekniği İle Nesnelerin Üretimi

G. Acar Yavuz,  Z. Kıral

5

3D Printer İle İmalatta Üretim Parametrelerinin Boyutsal Doğruluk Ve Yüzey Kalitelerine Etkisi
3B Printer İle İmalatta Üretim Parametrelerinin Boyutsal Doğruluk Ve Yüzey Kalitelerine Etkisi

Ş. Şen, H. İbrahim Demirci, B. Işık

6

Development Of Novel Materials For 3D Printers

E. Çanti, M. Aydin F. Yildirim

7

Ergonomic Grip Design And Application
Ergonomik Kabza Tasarimi Ve Uygulamasi

E. Akgül, E. Kızılkaya Aydoğan, D. Akay,C, Sinanoğlu

8

Masaüsütü 3 Boyutlu Yazicilarin Potansiyel Riskleri

F. Kartal

9

Effects Of Filling Percentage On Mechanical Properties Of PLA And PET Materials
Doluluk Oranlarinin PLA Ve PET Malzemelerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

Ayfer Özdemir, H. Evlen, A. Çalışkan

10

Production Of Personel Implant Designs With A 3D Printer
Kişiye Özel İmplant Tasarimlarinin 3 Boyutlu Yazicilarla Üretilmesi

M.. Karagöz, A. Alper Cerit

11

Industrıal Sızes Double Nozzle And Cartesıan Type 3D Prınter Desıgn And Prototypıng
Endüstriyel Boyutlu Çift Başlı Kartezyen Tipi 3B Yazıcı Tasarımı Ve Prototipi

B. Güler, K. Çetinkaya

12

3D Printers And The Future Of Architectural Technology
3 Boyutlu Yazicilar Ve Geleceğin Mimarlik Teknolojisi

F. Elif Tandırcıoğlu, S. Arslan Selçuk

13

İçi Boş (Shell) Prizmalarin Yazdirilmasi İçin Bir Yöntem

F. Kartal

14

Investigating Production Of PLA-Wood Powder Filmanets Contains Different Wood Powder
Farkli Oranlarda Ahşap Tozu-PLA Karişimi İçeren Filamentlerin Üretiminin İncelenmesi

E. Gürbüz, M. Aydın, Ö. Öz,  S. Altun

15

Direct Metal Laser Sintering Process And Use Of Co-Cr In Dental Application
Doğrudan Metal Lazer Sinterleme Prosesi Ve Dental Alanda Co-Cr Üretiminde Kullanimi

Ö. Özmen, C. Sinanoğlu

16

Investigation Of Mechanical Properties Of Print-Outs Manufactured Using Different Printing Methods On 3D
3B Yazicida Farkli Baski Yöntemleriyle Üretilen Çiktilarin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi  

H. İbrahim Demirci, Ş. Şen, B. Sekban

17

Stereotactic System Design And Manufacturing
Stereotaktik Sistem Tasarimi Ve İmalati

C. Sinanoğlu, E. Akgül, S. Orhan Akansu, B. Tucer,
K. Peker

18

Industrial Sizes 3D Printer Heated Bed Design And Prototyping
Endüstriyel Boyutlu Isitmali 3B Yazici Tablasi Tasarimi Ve Prototipi

A. Temiz, B. Güler, K. Çetinkaya

19

Development Of Multi-Axis Rapid Prototyping Platform Using Fused Deposition Modeling (Fdm) Method
Ergiyik Birikimli Modelleme (Fdm) Tekniği İle Çok Eksenli Hizli Örnekleme Platformunun Geliştirilmesi

M. Soyaslan, M. Kurt, E. Nart

20

Vertical Ekstrusion (Filament) System Design And Prototyping
Dikey Ekstrüzyon (Filament) Sistemi Tasarim Ve Prototip İmalati

M. Aydın, B. Güler, K. Çetinkaya

21

Personal Reflexology Footpad Manufacturing With 3D Printer
Kişiye Özgü Refleksoloji Tabanlıkların Tasarımı

B. Barış Buldum, Ç. Yılmaz,
A. Akdağlı, E. Kara

22

Personal Implant Manufacturing With 3D Printer
3B Yazici İle Kişiye Özgü İmplant Tasarimi

E. Kara, B. Barış Buldum,
Ç Yılmaz, N. Özkaya

23

The Faults Of Prototype Parts Produced With FDM Technology And Prevention Of These Faults
FDM Teknoloji İle Üretilen Prototip Parçalarinin Hatalari Ve Hatalarin Önlenmesi

H. Maden, Ö. Şaban Kamber,
E. Dipcin, H. Uğur,
B. Özsarikaya. A. İğneci

24

Using High Torque Stepper Motor On Industrial 3D Printers

3 Boyutlu Endüstriyel Yazicilarda Yüksek Torklu Adim Motorlarin Kullanilmasi

E. Akgül, B. Güler,
K. Çetinkaya

25

Problems Encountered During The Rapid Prototyping And Their Solution Proposals
Hizli Prototip Oluşturmada Karşilaşilan Problemler Ve Çözüm Önerileri

H. Rıza Börklü, A. Kıvanç Yildirim, H. Kürşad Sezer

26

Investigation Of 3D Printer Process Parameters Effects On Functional Products Strength
3B Yazici İşlem Parametrelerinin İşlevsel Ürünlerin Dayanimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

C. Göloğlu, E. Ömer Akbaş

27

3D Printing And Modeling Of Anatomical Structures Of Human Body For The Training Of Medicine And Health Sciences
Tıp Ve Sağlik Bilimleri Eğitimi İçin İnsan Vücudundaki Anatomik Yapilarin Modellenmesi Ve 3 Boyutlu Baskisi

E. Demir, İ. Toktaş

28

Investigation Of Effects Of Printing Parameters & Positioning On Surface Roughness Using 3D Printer
Üç Boyutlu Yazicilarda Baski Parametreleri Ve Konumlandirmanin Çikti Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

B. Işik, H. İ. Demirci, S.Semiz

29

3D Print Design And Investigation Mechanical Properties Effect Of The Print Occupacy Rate
3 Boyutlu Yazici Tasarimi Ve Yazdirma Doluluk Oraninin Mekanik Özellikler Üzerine Etkisinin İncelenmesi

G. Erel, E. Yilmaz, H. Evlen

30

3D Food Printer Design And Prototype
3 Boyutlu Yiyecek Yazicisi Tasarimi Ve Prototipi

G. Kaya, K. Çetinkaya

31

Development Of 3D Training Model For Weapons Mechanical Systems
Silah Mekanik Sistemleri İçin 3 Boyutlu Eğitim Modellerinin Geliştirilmesi

M. Bozdemir

32

Printing Industrial Products Using 3D Printer, Comparison Of Surface Processing And Mechanic Properties
3B Yazicilarda Endüstriyel Ürün Yazdirma Ve Ust Yüzey İşlemlerin Karşilaştirilmasi

A. Altin, D. Çelik, K. Çetinkaya

33

Application Of Lom For Production Of EPS Models For Casting: A Case Study With Sample Die Design Used In The Automotive Industry
Döküm İçin EPS Köpük Modellerin Üretilmesinde Laminasyon Baski Tabanli Yöntemin Adaptasyonu: Otomotiv Endüstrisinden Örnek Bir Kalip Üzerinde Uygulamasi

B. Kaya, Z. Duvarci

34

The Defects Of STL Files Which Are Used In Additive Manufacturing And Their Fixing Methods
Eklemeli İmalatta Kullanilan STL Dosyalarinin Hatalari Ve Onarim Yöntemleri

B. Duman, C. Kayacan

35

Effects Of Different Fill Patterns On Mechanical Properties Of PET And ABS Materials
Farkli Dolgu Örüntülerinin PET Ve ABS Malzemelerin Mekanik Özellikleri Üzerine Etkileri

H. Evlen, Merve A. Özdemir, M. Aydoğdu

36

İki Ekstruderli Üç Boyutlu Yazici Tasarimi Ve İmalati

Y. Doğani M. Ali Öcel, B.Mutlu, M. Kurt

37

Design And Product Testing Of  3 Dimensional Printers
3 Boyutu Yazici Tasarimi Ve Ürün Testi

T. Akçay, S. Semiz, Ş. Aykut

38

Carbon Fiber Reinforced ABS Filament Manufacturing And Investigation Of Mechanical Properties
FDM Için Karbon Fiber Takviyeli ABS Filamentin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

H. Kürşad Sezer, O. Eren, H. Rıza Börklü

39

The Use Of 3D Printing Technologies In The Field Of Professional Makeup
Profesyonel Makyaj Alaninda 3 Boyutlu Baski Teknolojilerinin Kullanimi

M. Sevtap Aytuğ

 

40

Designing And Manufacture Of Double Head Delta Type Three Dimensional Printer
Delta Tipi Çift Başli Üç Boyutlu Yazici Tasarimi Ve İmalati

S. Semiz, M. Aydoğdu, B. Işik

41

3D Printer Design And Prototype For Cake Decorations
Yaş Pasta Süslemeleri Için 3B Yazici Tasarımı Ve Prototipi

M. Subaşi, A. Özcan, Ş. Aykut

42

Improvements Of Stl Datas For Mandibular Bone Regeneration In Order To 3D Print
Çene Kemiği Onariminda 3B Yaziciya Yönelik Olarak Stl Dosyalarinin İyileştirilmesi

S. Çelen